Zamietli vám žiadosť o spotrebný úver? Takéto sú vaše ďalšie možnosti

Ak ste požiadali o úver a vašu žiadosť zamietli, na príčine môže byť niekoľko dôvodov. Čo však robiť ďalej? 

Štandardne banka posudzuje schopnosť žiadateľa splácať úver, čo zjednodušene znamená, že posudzuje príjem klienta voči jeho aktuálnym záväzkom. „Každý klient prechádza hodnotením bonity, ktorá napovie aj o pravdepodobnosti zlyhania daného žiadateľa v budúcnosti pri splácaní úveru. Do hodnotenia vstupujú aj informácie ohľadne príjmu v Sociálnej poisťovni a jeho záväzkov v úverovom registri. Z týchto dôvodov sa môže stať, že aj zdanlivo bezproblémový klient môže mať úver zamietnutý,“ 

Môže sa napríklad stať, že človek dbá na splácanie pravidelných úverov, kde má vopred stanovenú pevnú splátku, ale napríklad pri splácaní povoleného prečerpania či kreditnej karty už nie je taký dôsledný. „Pri týchto úveroch totiž nejde o pravidelné splácanie, teda splátky závisia od aktuálneho čerpania a ich výška je zväčša len zlomok v porovnaní so splátkou spotrebného úveru. Ak tomu človek nevenuje dostatočnú pozornosť, môže sa jeho meno ocitnúť napríklad v úverovom registri,

Dôležité si je uvedomiť, že akýkoľvek nezaplatený záväzok môže byť pri žiadosti o ďalší úver posudzovaný negatívne.

Dôvodom zamietnutia môže byť napríklad:

  • negatívna platobná história v úverových registroch
  • nedostatočný, nepreukázaný alebo bankou neakceptovateľný príjem
  • rizikový profil klienta
  • prípadne kombinácia uvedených faktorov

Aké sú vaše ďalšie možnosti?
Možnosti sa vo veľkej miere odvíjajú od dôvodu zamietnutia žiadosti. „V niektorých prípadoch je potrebné uhradiť dlžné sumy, ktoré klient aktuálne má, prípadne znížiť svoje výdavky napríklad vyplatením starých úverov či zrušením povoleného prečerpania alebo kreditnej karty,“. Veritelia podľa nej zväčša majú stanovenú určitú dobu, po ktorej môže klient znovu žiadať o úver, ak mu bol zamietnutý.

Na go4money.sk Vám nekladieme limity v možnosti žiadať o úver. Jednoducho nám napíšte, alebo si vyplňte on-line žiadosť.

2018-04-26T10:21:41+00:00