Ako získať výhodný úver – poradňa

Posudzovanie žiadosti o poskytnutí / zamietnutí spotrebného úveru je individuálne a zohľadňuje obchodné podmienky veriteľa. „Ak klient nespĺňa základné podmienky pre poskytnutie spotrebiteľského úveru, banka mu úver neposkytne., Základné podmienky pre poskytovanie úverov sú transparentne komunikované na našej stránke. „V ostatných prípadoch zamietnutia spotrebiteľského úveru je klientovi na pobočke odkomunikovaný relevantný dôvod zamietnutia úveru, ako aj možnosť prehodnotenia úveru spravidla o 3/6 mesiacov vrátane podmienok, za akých by bolo možné opätovne žiadosť o úver prehodnotiť (napríklad doplnenie spoludlžníka s dostatočným príjmom, predloženie korektného dokladu, doplnenie informácií o existujúcich záväzkoch alebo príjmoch).“

Vždy teda záleží najmä na dôvode zamietnutia. „Ak je príčina odstrániteľná, je možné opätovne požiadať o úver ihneď po odstránení dôvodu zamietnutia,“„Napríklad, ak banka požaduje, že klient nemôže byť v skúšobnej dobe, je možné, aby klient opätovne požiadal o úver ihneď po skončení  skúšobnej doby.“

Pre väčšinu bežných spotrebiteľov je dosť ťažké orientovať sa vo svete úverov, pôžičiek, financií a poistení. owlfinance.sk pre Vás dokáže nájsť riešenie rýchlo a jednoducho. Peniaze dokážete načerpať aj do 24 hodín.

2019-06-19T12:46:19+00:00